News

ตำรวจ สตม.เสริมเขี้ยวเล็บ พ.ร.บ.ป้องกันปรามการฟอกเงิน หวังพัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาระดับชาติ+

ตำรวจ สตม.เสริมเขี้ยวเล็บ พ.ร.บ.ป้องกันปรามการฟอกเงิน หวังพัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาระดับชาติ

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินหน้าโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ปลูกฝังวัฒนธรรมการเก็บออม ให้กับสมาชิกกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการของตนเองและครอบครัว+

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินหน้าโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ปลูกฝังวัฒนธรรมการเก็บออม ให้กับสมาชิกกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการของตนเองและครอบครัว

เปิดแล้วการจราจรแยกพัทยาใต้ หลังปิดลดปริมาณรถสะสมในพื้นก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนสุขุมวิท (LOT3) บริเวณปากทางพัทยาใต้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน+

เปิดแล้วการจราจรแยกพัทยาใต้ หลังปิดลดปริมาณรถสะสมในพื้นก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนสุขุมวิท (LOT3) บริเวณปากทางพัทยาใต้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

สำนักงานการศึกษาเมืองพัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษให้กับครูในสังกัด+

สำนักงานการศึกษาเมืองพัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษให้กับครูในสังกัด

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ถวายเทียน เนื่องในวันอาสาฬาบูชาและวันเข้าพรรษา+

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ถวายเทียน เนื่องในวันอาสาฬาบูชาและวันเข้าพรรษา

เมืองพัทยาเปิดให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดตัวและนวดเท้าฟรี วันแรก ประชาชนแห่ใช้บริการจำนวนมาก+

เมืองพัทยาเปิดให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดตัวและนวดเท้าฟรี วันแรก ประชาชนแห่ใช้บริการจำนวนมาก

จับปลา…ในนาข้าว ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว วิถีไร่นาสวนผสม วิถีพอเพียงและมั่นคง ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีกิน มีใช้ มีขายตลอดปี+

จับปลา…ในนาข้าว ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว วิถีไร่นาสวนผสม วิถีพอเพียงและมั่นคง ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีกิน มีใช้ มีขายตลอดปี

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายด้าน อปพร.+

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายด้าน อปพร.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?