ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยนางชนิตา ยินดีสุข ผอ.รร.สุทธาวาส ร่วมกับ 11 องค์กร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย วัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดสุทธาวาส เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมันสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ และโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 3 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิบัติหลีกเลี่ยงยาเสพติด และอบายมุข ตลอดจนดูแลนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นต้องส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านความพร้อมไปทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนหากขาดความพร้อมย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเล่าเรียน อีกทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันยังเป็นสิ่งยั่วยุให้เด็กแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้น การมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของเด็กในวัยนี้ จำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสร้างระเบียบความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ สุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนอย่างถูกต้องสามารถแก้ไขด้วยการดูแลเอาใจใส่ จนสามารถทำให้เด็กในวัยเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์โรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข และสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนที่มีการก่อสร้างใกล้แหล่งท่องเที่ยวและใกล้สถานบันเทิงต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลโรงเรียนจึงดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account