วันนี้ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นำคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ เหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง , นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร , นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ในฐานะศิษย์เก่า , เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่เหล่าบรรดาคณะครู และ ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาศวันเกียรติยศ วันแสด – ขาว ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้ฯการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูตระหนักและประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู สนับสนุนให้ครูได้มีการแข่งขันกันในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีค่านิยม 12 ประการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา

และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวพบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล โดยแบ่งเป็นครูและนักเรียน ดังนี้ ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนับสนุนการทำงานของ 4 ฝ่าย จำนวน 11 คน , ครุผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าด้วยความวิริยะอุตส่าหะ จำนวน 13 คน , ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น จำนวน 46 คน , ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทีผลงานดีเด่น ด้านชื่อเสียง จำนวน 29 คน , นักเรียนเด็กดีศรีโพธิ์ ม.ต้น ม.ปลาย จำนวน 4 คน , นักเรียนดีเด่น ประเภท ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 14 คน , นักเรียนดีเด่น ประเภทบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 178 คน , นักเรียนดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียง จำนวน 107 คน และนักเรียนดีเกียรติบัตรทอง เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จำนวน 122 คน รวมแล้วในปีนี้คุณครูได้รับรางวัลจำนวน 99 คน , นักเรียนได้รับรางวัล 425 คน รวมคุณครูและนักเรียนที่ได้รางวัลทั้งหมด 524 คน

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account