(30 ม.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ภายหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” กอปรกับเมืองพัทยา ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา คือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 25. ไมครอน (PM 2.5) และดัชนีคุณภาพอากาศโอโซน ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2562 ที่มีค่าฝุ่นละอองไม่เกิน PM 2.5 ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” และมีแนวโน้มจะมีค่าฝุ่นละอองฯ เพิ่มมากขึ้น


ดังนั้นในวันนี้จึงมีการประชุมพิจารณาแนวทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และวางแผนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันแก้ไข โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 8 มาตร ประกอบด้วย มาตรการลดมลพิษจากการจราจร ได้แก่ เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันดำ รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์ขณะจอด มาตรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ด้วยการควบคุมบริเวณก่อสร้างให้มีรั้วทึบโดยรอบ คุมเข้มให้มีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด มาตรการลดฝุ่นละอองจากการเผา ด้วยการควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ และเผาในที่โล่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความถี่ในการทำความสะอาดที่สาธารณะ เป็นต้น


ในส่วนขอการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสูงอายุ โรคหอบหืด กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง การสวมหน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัย พร้อมติดตามรายงานสถิติผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในโรงพยาบาล พร้อมขอความร่วมมือชุมชน อาสาสมัครทุกแขนงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายปิ้งย่างควรมีที่ระบายอากาศในพื้นที่ชุมชน

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?