ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการชุมชน จัดพิธีทำบุญเนื่องวันเทศบาล ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้เป็นที่ปรากฏแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ภารกิจที่สำคัญของเทศบาล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ในการสร้างความสามัคคีและสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและประสานความเข้าใจอันดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเทศบาลเมืองหนองปรือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง มีพื้นที่ 45.54 ตรางกิโลเมตร หรือ 28,462,50 ไร่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นการยกฐานะอย่างเก้ากระโดดจากองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นเทศบาลเมือง ปัจจุบันมีชุมชน 44 ชุมชน ประกาศตามทะเบียนราฎร์ 70,000 คนเศษ ประชากรแฝงประมาณ 100,000 คน รวมประชากรไม่ต่ำกว่า 170,000 คน (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคน) ภายในกิจกรรมจัดถวายภัทตราหารพระภิษุสงฆ์จากนั้นประธานในพิธี ดร.มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ อ่านสารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องโอกาสวันเทศบาล และมอบรางวัลให้กับสำนักที่เป็นบุคลที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลตัวอย่าง ประจำปี 2562
พร้อมกล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยเน้นทุกฝ่ายขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รดน้ำขอพรพระพุทธสุโขทัยบรมไตรโลกนารถ ซึ่งเป็นพระพุทรูปประจำเทศบาลฯ และรดน้ำขอพรเนื่องปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนร่วมกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาล.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account