ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายด้าน อปพร.ดร.มาย นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า งานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นงานสำคัญอย่างยิ่งของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. เป็นเครือข่ายหลักที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นครั้งใด อปพร. ถือเป็นกำลังสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชน และเป็นกำลังประจำถิ่นที่ร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” นอกนี้ที่ประชุมมีวาระสำคัญอื่น ประกอบด้วย การให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองหนองปรือ และเสนอแนะแนวคิดในการปฏิบัตงาน อปพร.และบรรยายเกี่ยวกับพรพราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่านพลเรือน พ.ศ.2553 รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบชุด อปพร.แก่อาสาสมัคร อปพร.เทศบาลเมืองหนองปรือ รุ่นที่ 7 จำนวน 60 คน ที่รับการผ่านการฝึกอบรมตั่งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account