นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน”วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562″ ณ อาคารเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง โดยมี นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี แขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมคับคั่ง อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี/นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม สมาชิกสภา อบจ. ชลบุรี/ นายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นำชุมชน/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานเยาวชนในพื้นที่ตำบลโป่ง / ผู้ให้การสนับสนุนร่วมงานร่วมงานกว่า 1,000 คน
สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกทางสร้างสรรค์ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่เต็มศักยภาพ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ทางสังคม สติปัญญาสุขภาพ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ทางสังคม สติปัญญา สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากสิ่งเสพติด อีกทั้งเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account