ที่เทศบาลตำบลบางละมุง นายกฤภบ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เปิดสัมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พ.ย.2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบางละมุง เพื่อให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยการใช้กระบวนการชุมชน ได้แก่การสํารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ไข โดยการ กําหนดอนาคต และทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยประชาชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน          โดยมีระเบียบวาระ สำคัญประกอบด้วย การติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาความต้องการจากผลสรุปในการสัมนาครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มองค์กร และเครือข่าย ประชาชนรายงานผลปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา และเสนอแนะของชุมชน ตัวแทนกลุ่มองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปถึงแนวทาง การแก้ไขปัญหา.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account