เมื่อ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (ผจก.อพท.3) นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการกองช่าง เมืองพัทยา นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ และนางสาวคริสตินา ไฟล์ชมันน์ นางงามฑูตอารยสถาปัตย์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ช่อง Nation 22 และสื่อมวลชนในเมืองพัทยา ร่วมลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยา ได้แก่ ชายหาดพัทยาเหนือ – กลาง – ใต้ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.3 และนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้เข้าพบนายกเมืองพัทยาเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (tourism for All) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค ดังนี้
1. เมืองพัทยาได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณทางเดิน
เลียบชายหาดพัทยา ทางม้าลายมีการติดตั้งสัญญาณข้ามถนน ทางลาดลงสู่บริเวณหาดทรายมีราวจับมีบันไดที่สามารถเดินลง
สู่ชายหาดได้ แต่ควรมีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักอารยสถาปัตย์
2. ท่าเรือแหลมบาลีฮาย มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จุดพักรอข้ามเรือโดยสาร ทางเดินลงไปสู่ท่าเรือ ซึ่ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ได้ชี้แจงว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมีนโยบายปรับปรุงทุกพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนเข้ามาท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล พัทยาจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวใหม่
3. โรงแรมอวานี รีสอร์ท แอนด์สปา มีทางเดินและทางลาดสำหรับผู้ใช้รถ Wheel Chair เข้าสู่โรงแรม มีการออกแบบห้องพัก ห้องสุขาตามหลักการอารยสถาปัตย์ สามารถรองรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน
โดยนายมานพ เอี่ยมสอาด จากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า บริเวณทางเดินเท้าควรเพิ่มทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาตามมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) มีทางลาดสำหรับรถ Wheelchair ลงไปถึงชายหาด ซึ่งทางมูลนิธิฯ กำลังดำเนินการออกแบบฯ และพร้อมเสนอให้เมืองพัทยานำไปพิจารณาดำเนินการ
ขณะที่นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ได้เสนอว่า เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล “Pattaya Friendly Design Model” ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่ง โรงแรมที่พัก ระยะเวลาในการเดินทาง มีความสะดวกและปลอดภัย มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เหมาะแก่จัดกิจกรรมระดับโลก อาทิ Wheelchair Carnival Day ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้พิการจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ด้านนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักพื้นที่พิเศษ 3 ได้กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ยินดีให้การส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ ทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อคนทั้งมวล ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก การจัดกิจกรรม Friendly Design Clinic
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะแขนงต่างๆ โดย อพท. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Pattaya Plus ให้เป็นเครื่องมือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และจะขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พักที่เป็นอารยสถาปัตย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?