นางสาวไพรชิตร  เจตะภัย ประธานสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการ สานต่อโครงการติดตั้งดาวเทียมเพื่อการศึกษาแด่โรงเรียนด้อยโอกาสและห่างไกล  ครั้งที่ 6 โดยทางสมาคมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเยาชนไทยให้มีรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน การปูพื้นฐานให้กับเด็กตั้งแต่เล็กถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ครั้งนี้จึงเลือกไปมอบชุดดาวเทียมให้กับนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3   ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน โดยทางคณะต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อขึ้นเขานานกว่า 2 ชั่วโมง โรงเรียนแห่งนี้เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน (สมเด็จย่า ) มีจำนวน ครู 17  คน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  199  คน เป็นนักเรียนชนเผ่าปะกาเกอะญอ  ชนเผ่าลีซู และชนเผ่าลาหู่มีทั้งประจำและไป-กลับเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากร.ร. สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ปัจจุบันครูมีงานพิเศษต้องออกนอกห้องเรียนในบางครั้ง การนำความรู้ของครูเพื่อถ่ายทอดให้กับน้องๆอาจต้องล่าช้ากว่าคุณครูบนพื้นล่าง แต่หากการให้นักเรียนได้เรียนจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวลจึงเป็นโอกาสอันสำคัญมากเพราะนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ได้ตลอดและป้องกันระบบนักเรียนขาดครู รวมถึงทางโรงเรียนมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูอยู่ 5 สาระการเรียนรู้ และยังขาดครูบางสาระ ดังนั้นการเรียนผ่านดาวเทียมจะช่วยให้ครูที่ไม่ได้จบเอกวิชานั้นได้เปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและได้ความรู้อย่างเต็มที่เป็นการได้รับความรู้ทั้งคุณครูและนักเรียน

โรงเรียนที่ 2 คือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่  114   โรงเรียนบ้านปายสองแง่ ตั้งอยู่ พิกัด mb 437716  หมู่ที่ 4  ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอปาย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 165 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากอำเภอปาย ขึ้นสู่โรงเรียนนานกว่า 5 ชั่วโมง ด้วยความห่างไกลจึงไม่สามารถจัดการระบบศึกษาได้อย่างทั่วถึงทำให้ยากต่อการพัฒนาและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามมาต่อการปูพื้นฐานให้กับนักเรียน การนำชุดดาวเทียมทางการศึกษาไปมอบให้ในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับเด็กและคุณครูให้ทัดเทียมกับการศึกษาที่อยู่บนพื้นล่างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะถือโอกาสนำองค์ความรู้ในครั้งนี้ไปแผ่ขยายตามห่อกระจายเสียงไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ของเด็กๆ

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account