จากการดำเนินโครงการ ของบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด สร้างโอกาส และความหวังเพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 35 คือ การได้ช่วยเหลือเงินประกอบอาชีพ ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพให้คนพิการ จาก บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ยังคงเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง พร้อมๆ กับโครงการอื่นๆ ในการส่งเสริมสังคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์จำกัด ดำเนินการจัดทำสัญญาให้ความช่วยเหลืออื่นใด ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนประกอบอาชีพจำนวน 11 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 1,236,620 บาท เพื่อสนับสนุนอาชีพและเสริมพลังให้คนพิการได้มีงานทำ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้พิการ โดยมีนายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยนางปัถมา ชาญเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ แก่ครอบครัวผู้พิการ ทั้ง 11 ครอบครัว นายบุญเรือง แสวงสุข ประธานสหภาพแรงงาน ยามาดะ สมบูรณ์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างโอกาส และความหวังเพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน บริษัท จึงเลือกที่จะดำเนินโครงการสร้างโอกาสแก่ครอบครัวผู้พิการ ที่ประสบปัญหา และตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ได้ติดตามผลและพบว่า ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริม ไปพร้อมๆ กับทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account