ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองหนองปรื ดร.นายกมายไชยนิตย์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

“ผู้สูงอายุ” หมายถึงบุคคล ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปในประเทศไทย ที่สมัยรัฐบาลในสมัยพลเอกเปรมติณสูลานนท์ได้ตระหนักถึงความสำคญของผู้สูงอายุคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย แล้วยังถือเป็นเสมือนวันรวมญาติ และได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลเมืองหนองปรือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นการกำหนด” วันผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมองและเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ที่เป็นคนใกล้ตัวผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงอย่างมากมายจนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เห่านั้นให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามและเป็นวัยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุในฐานะที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างยาวนานและเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่คนในสังคมได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีมีภมิปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังเป็นเสาหลักของครอบครัวและอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานเป็นคนดีของสังคม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงพลังบทบาทของผู้สูงอายุภที่มีคุณภาพ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account