ที่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ นายอติวรรน์ กระตุดนาค ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลฯ นายกิติศักดิ์ ศิริเลิศ ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวิชัย หลวงเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.อนุบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ครูอาวุโส คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
ต่อมาเวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สุภาพันธุ์ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงึณวุฒิ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ อ่านสารเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ การสวดคำฉันท์และยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวปฏิญาณตน การมอบเกียรติบัตรให้ครูดีเด่นแต่ละสาขา นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ว่า เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดจัดงานวันครูในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้ครูตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครูและประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่ได้รับยกย่องว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ พัฒนาสังคมท้องถิ่น และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู ซึ่งทุกปีในวันที่ 16 มกราคม ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้สั่งสอนอบรมให้ลูกศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ จนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account