(31 ม.ค.62) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.เป็น วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร โดยจะปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น


การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทิธเลือกตั้ง


ในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านการลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ
1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย
2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบีนยนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ (เฉพาะขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย


โดยในส่วนของอำเภอบางละมุงกำหนดสถานที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 6 ในเขตเลือกตั้ง ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นอกเขตเลือกตั้ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 7 ในเขตเลือกตั้ง ณ อาคารเวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ และนอกเขตเลือกตั้ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?